Komfortkyla är inte dyrt!

Panasonic lät den oberoende aktören Eurovent genomföra tester på deras luft-luft värmepumpar. Målet var att fastställa elförbrukningen i kyldrift. Så här blev resultatet: Panasonics värmepumpar. Genomsnittlig elförbrukning i kyldrift: CE9LKE: 55 öre/h               (förbrukning 125-750W, snitt 545W) CE12LKE: 96 öre/h             (förbrukning 125-1180W, snitt 950W) NE9MKE: 54 öre/h              (förbrukning 180-745W, snitt 540W) NE12MKE: 92 öre/h            (förbrukning 185-1170W, snitt 910W) […]

Ny produkt! Indol190

Indol 190 är en supereffektiv hybrid varmvattenberedare som sparar upp till 75% av kostnaderna för varmvatten i ditt hus jämförelse med en vanlig elvarmvattenberedare! Hemligheten är att Indol 190 har en inbyggd värmepump som tar tillvara på värme ur luften i ditt hus och har en verkningsgrad på 360%! Indol 190 kan sänka kostnaderna för […]