Installation

Standardinstallation

I standardinstallation ingår:

  • Håltagning
  • Rör
  • Styrkabel
  • Konsoller
  • Gummikuddar
  • Brytare
  • Plåtkanaler
  • och även fast elanslutning

 

Till skillnad från många av våra konkurenter så har vi ingen fast maxlängd på varken rör eller eldragning. Det löser vi i samråd med kunden.

OBS! Håltagning i betong tillkommer.