Panasonic lät den oberoende aktören Eurovent genomföra tester på deras luft-luft värmepumpar. Målet var att fastställa elförbrukningen i kyldrift. Så här blev resultatet:

Panasonics värmepumpar. Genomsnittlig elförbrukning i kyldrift:

CE9LKE: 55 öre/h               (förbrukning 125-750W, snitt 545W)
CE12LKE: 96 öre/h             (förbrukning 125-1180W, snitt 950W)
NE9MKE: 54 öre/h              (förbrukning 180-745W, snitt 540W)
NE12MKE: 92 öre/h            (förbrukning 185-1170W, snitt 910W)
HE9LKE: 48 öre/h               (förbrukning 120-700W, snitt 480W)
HE12LKE: 89 öre/h             (förbrukning 120-1050W, snitt 880W)

Om man uppskattar kyldriften till tre timmar per dag blir kostnaden för en månad:

CE9LKE: 49 kr
CE12LKE: 86 kr
NE9MKE: 48 kr
NE12MKE: 82 kr
HE9LKE: 43 kr
HE12LKE: 79 kr

I exemplen nedan är kostnaden beräknad på 1 kr/kWh. Orsaken till att 12:orna ser dyrare ut än 9:orna är att dessa har en högre kapacitet (4000 W jämfört med 3000 W).

 – Mitt råd till alla värmepumpsägare är att slå på kylfunktionen i sommar. För bara några tior i månaden kan man njuta av ett svalt och skönt inomhusklimat.